Kas ir Winsock?

Windows kontaktligzdai, Winsock tika izlaists 1993. gada janvārī un ir balstīta uz Berkeley Sockets API versiju 4.3. Winsock ir saskarne, kas ļauj sazināties starp TCP / IP un Windows. Trumpet Winsock, rakstījis Peter Tattam un bija populārākais lietotājiem, kuri izmantoja Windows 3.x. Tomēr, atlaižot Microsoft Windows 95, DLL winsock.dll kļuva par visbiežāk izmantoto Windows ligzdu.

Datoru saīsinājumi, interneta termini, tīkla noteikumi, zeķes