Kas ir x ass?

Atsaucoties uz kartesas plakni, x-ass vai horizontālā ass attiecas uz divu vai trīsdimensiju objektu horizontālo platumu. Attēlā parādīta x ass kā pa kreisi no labās puses un krustojas gan y, gan z ass.

Labs piemērs tam, ko izmanto x-ass, ir datora pele. Kad pele pārvietojas pa kreisi vai pa labi, x-ass vērtība palielinās un samazinās, kas ļauj datoram uzzināt, kur peles kursors atrodas uz ekrāna.

Zemāk ir JavaScript, kas parāda peles x-ass un y-ass pozīciju, pārvietojot peles rādītāju ekrāna apgabalā.

Piezīme. Ja atrodaties viedtālrunī vai planšetdatorā, tālāk redzamais piemērs nedarbosies, jo šajās ierīcēs netiek izmantota pele.

Citi x-ass piemēri

Zemāk ir daži citi piemēri, kā x-ass tiek izmantots datorā.

  • Palīdzības pozīcija un sekojiet peles kursoram uz ekrāna.
  • Raksturam vai citam objektam datora spēlē, kas pārvietojas pa kreisi un pa labi ekrānā, ir x-ass vērtība, kas nosaka tās atrašanās vietu ekrānā.
  • Ar diagrammu y ass ir vertikālie dati, kas parasti ir diagrammas labajā pusē.
  • Datorgrafikā, ja vēlaties uzzīmēt horizontālu līniju, x-asi var izmantot, lai noteiktu līnijas sākuma un beigu punktu. Divdimensiju objekta zīmēšanai būtu nepieciešams tikai x-ass un y-ass. Tomēr 3D objektam būtu nepieciešama z-ass.
  • Citas ievades ierīces, piemēram, kursorsvira, izmanto arī x-asi, lai kontrolētu objektus, piemēram, tvertni vai lidmašīnu.

Axis, y-ass, z-ass