Kas ir ieslēgts vai var tikt atvienots, kamēr dators ir ieslēgts?

Pārslēdzamā ierīce ir aparatūra, ko var droši savienot un atvienot, kad dators ir ieslēgts un darbojas. Šajā rakstā mēs aplūkosim, kādi komponenti datorā ir pārnēsājami un kā tos var izmantot.

Vienmēr skatiet datora dokumentāciju. Nekad neatvienojiet strāvas komponentu, ja vien neesat pārliecināts, ka tas ir pārnesams.

Kas var būt pievienots vai atvienots, kamēr dators ir ieslēgts?

Piezīme. Lai gan interfeiss var būt pārnēsājams, dažas ierīces, piemēram, diskdziņi, var būt jāizslēdz, pirms tās tiek nomainītas.

Kas nedrīkst būt atvienots, kad dators ir ieslēgts?

Piezīme. Atvienojot ierīci, kas nav ieslēgta, kamēr dators ir ieslēgts, ierīce pārtrauc darbu un var izraisīt arī fizisku aparatūras bojājumu.