Kāpēc Computer Hope sauc par Computer Hope?

Mēs definējam "cerību", kā minēts mūsu cerības definīcijā kā: Lai pārliecinātos par pakalpojumu vai objektu vai pārliecinātos par to. Atsaucoties uz Computer Hope, mēs vēlamies ticēt, ka jūs droši vien atradīsiet atbildes uz datora jautājumiem bez maksas.

Mēs uzskatām, ka nosaukums "Computer Hope" pareizi atspoguļo mūsu tīmekļa vietni kā resursu, kas atjauno kādas personas uzticību, meklējot palīdzību ar datora vajadzībām bez maksas. Galu galā, mēs uzskatām, ka jūs nevarat iekasēt kādu, ja jūs cerat atjaunot viņu cerību.