Vai instalētās programmas var būt savstarpēji pretrunīgas?

Jums nebūtu jārūpējas par programmām, kas ir pretrunā pēc instalēšanas. Maz ticams, ka programma, kas tiek instalēta, lai konfliktu izraisītu vai radītu problēmas ar citām jau instalētām programmām. Bieži sastopami daudzi konflikti starp divām programmām, kamēr tās darbojas. Ja pēc programmas instalēšanas rodas problēmas, izmēģiniet tālāk minētos ieteikumus.

  1. Pārliecinieties, vai programmatūras izstrādātājam nav atjauninājumu jaunizveidotajai programmai vai programmas radītajām kļūdām. Ja atjauninājumi ir pieejami izstrādātāja tīmekļa lapā, instalējiet visus pieejamos atjauninājumus.
  2. Ja vecākas instalētās programmas pārtrauc darboties pēc jaunas programmas instalēšanas, mēģiniet pārinstalēt vecāku programmu.
  3. Ja jaunā programma pēc instalēšanas saņem kļūdas un esat mēģinājis veikt iepriekš minētās darbības, mēģiniet vēlreiz instalēt jauno programmu.
  4. Visbeidzot, ja sistēma Windows iegūst kļūdas pēc jaunas programmas instalēšanas un programmas atinstalēšana nenovērš problēmas, mēģiniet atgriezties pie iepriekšējās sistēmas Windows rezerves kopijas.