Kas ir Redo?

Atsaukšanas funkcija ir paredzēta, ja lietotājam ir jāmaina kļūda, piemēram, izdzēšot īsceļa ikonu vai nepareizu vārdu teikumā. Atkārtoti funkcija atjauno visas darbības, kas iepriekš atsauktas, izmantojot atsaukšanu.

Piemēram, ja ievadījāt vārdu un pēc tam to izdzēšat, izmantojot atsaukšanu, redo funkcija atjaunotu jūsu izdzēsto vārdu ("undid").

Padoms: datorā īsinājumtaustiņš, lai pārtaisītu, parasti ir Ctrl + Y vai Cmd + Y.

Piezīme: ja ir pieejama atkārtota opcija, bet nekas nav atsaukts, atkārtota opcija nedara neko.

Saistītās redo lapas

  • Kā izdzēst manu cieto disku un sākt to no jauna.

Atgriezties, Programmatūras noteikumi, Atsaukt