HTML teksta lauka izveide lielāka par vienu rindu

Veidojot teksta lauku, pārliecinieties, vai teksta lauka tagā ir ROWS = X COLS = x. Kur "X" ir vērtība, cik daudz rindu garš, vai cik kolonnu plats vēlaties, lai teksts būtu.

Tālāk redzamajā piemēru kodā mēs esam izveidojuši teksta lauku, kas ir 2 rindas garš un 20 kolonnas platas.

Piemērs

Izmantojot iepriekš minēto piemēru, tiktu izveidots zemāk redzamais teksta lodziņš.