Dzert vai šķidru vielu izlij klaviatūrā

Ja klaviatūrā ir izšļakstījies šķidrums, vispirms uzreiz pagrieziet tastatūru vai klēpjdatoru. Izslēdziet datoru un turpiniet mūsu datora tīrīšanas rokasgrāmatas darbības.

Padoms: ja ar datora tastatūrām ir ievērojami samazinājušās izmaksas, tad, ja tastatūrā ir nokļuvis kāds lipīgs dzēriens, iesakām nomainīt tastatūru. Ja vien, protams, izmantojat dārgāku tastatūru vai tastatūra ir daļa no klēpjdatora.