Kā noteikt kļūdu „Pārāk daudz parametru”

Ja atrodaties Windows komandrindā, ja saņemat kļūdu "Pārāk daudz parametru", pārbaudiet, vai ievadītā komanda ir pareiza un ka komandrindā nav papildu atstarpju.

Šī kļūda, kā norāda nosaukums, norāda, ka ievadāmajā komandā ir pārāk daudz parametru (vārdi vai komandas). To parasti izraisa komanda ir nepareizi ierakstīta vai tāpēc, ka vienam no faila nosaukumiem ir atstarpes.

Padoms. Ja jūsu komandai ir faila nosaukums ar atstarpēm, šis fails ir citāts. Pretējā gadījumā faila nosaukumu komandā uzskata par papildu opcijām (parametriem).