Ja ierīce tiek noņemta ierīces pārvaldniekā, vai tā tiks atkal parādīta?

Pēc datora atkārtotas palaišanas sistēma Windows atkārtoti atpazīs visas iepriekš noņemtās ierīces vai jaunas datorā instalētās ierīces. Kad sistēma Windows ir atklājusi ierīci un ja šīs ierīces draiveri datorā nav atrodami, sistēma Windows pieprasīs draiveru atrašanās vietu.

Iemesli, kādēļ Windows nevar atklāt ierīci, kad dators ir restartēts.

  1. Ierīce ir mantojuma ierīce, nevis Win ierīce. Šīs ierīces ir vecākas ierīces ar džemperiem, un tās ir jāinstalē datorā, vadības panelī palaižot "Pievienot jaunu aparatūru".
  2. Ierīce netiek atpazīta vai ir atspējota.
  3. Ierīce saskaras ar citu ierīci. Piemēram, IRQ vai DMA.