Kas ir Lexicon?

Leksikons var attiekties uz kādu no šiem:

1. Kopumā leksikons ir vārda grupa, kas veido valodu. Piemēram, visi vārdi šajā teikumā ir tikai daži no vārdiem, kas veido angļu valodas leksiku. Leksikons var būt arī zināšanu nozare, kurā tiek glabāti visi zināmie konkrētā temata vārdi. Piemēram, datora vārdnīca tiek uzskatīta par visu ar datoru saistītu terminu leksiku.

2. Atsaucoties uz datoriem vai programmēšanu, leksikons ir vārdu grupa, kas tiek izmantota, lai izveidotu programmēšanas valodu. Piemēram, par, foreach, do, ja un, lai gan, ir tikai daži piemēri vārdiem, kas atrodami daudzās programmēšanas valodās.

Glosārijs, leksikogrāfija, programmēšanas noteikumi