Kas ir Powershell?

Windows PowerShell ir Microsoft Windows komandrindas apvalks, ko izmanto sistēmas administrēšanai. Tā izmanto cmdlet (komandas), kas ir .NET klases, lai veiktu administratīvos uzdevumus, un var piekļūt COM un WMI vietējai un attālai administrācijai. PowerShell var tikt iestrādāts lietojumprogrammās, lai izmantotu tās spējas. PowerShell radās 2006. gadā, kad Monad (Microsoft Shell) tika pārdēvēts par Windows PowerShell.

Iepriekš minētajā attēlā ir parādīts PowerShell darbības piemērs Microsoft Windows 7 Home Premium.

Padoms. Lietotāji, kas izmanto iepriekšējās Windows versijas, piemēram, Windows XP un Windows Vista, var lejupielādēt arī programmu PowerShell.

Komandrinda, MS-DOS, operētājsistēmas noteikumi, PS