Kas ir problēma?

Dažreiz to sauc par problēmu, problēma ir jebkura situācija, kas ir negaidīta vai kavē kaut ko.

Strādājot ar datoru problēmām, vispirms ir jāapzinās problēmas avots un pēc tam jāatrod risinājums problēmas labošanai. Problēmas avota atrašanās vietu sauc par traucējummeklēšanu.

Strādājot ar programmatūras problēmām, kurās ir kļūdas ar programmu, jums ir nepieciešams lejupielādēt ielāpi, kas atrisina šo problēmu. Citas programmatūras problēmas var atrisināt, mainot iestatījumu ar programmu vai datoru vai aizverot citas programmas, kas var būt pretrunā ar programmu.

Ja rodas aparatūras problēmas vai fiziski defekti, vienīgais risinājums var būt nepareizas ierīces nomaiņa.

Bug, paradigma, problēmu ziņojumi un risinājumi, traucējummeklēšana