Kas ir rekursija?

Rekursija var attiekties uz kādu no šīm darbībām:

1. Atsaucoties uz datorprogrammēšanu, rekursija attiecas uz funkciju vai apakšprogrammu, kas sevi sauc par nolūku vai kļūdaini. Rekursija parasti tiek veikta, lai atrisinātu problēmas, kuras var atrisināt ar atskaitījumiem; daudzas skaitliskas problēmas bieži var atrisināt ar rekursiju.

2. Atsaucoties uz tīkla vai domēna nosaukumu serveriem, rekursija attiecas uz pieejamo opciju, kas ļauj vai atspējo nosaukumu serveru, kas sūta pieprasījumus no citiem vārdu serveriem.

Microsoft DNS serverī rekursiju var atspējot, nosakot zemāko reģistra atslēgu uz vērtību 1.

 HKEY_LOCAL_MACHINE SISTĒMA CurrentContolSet Pakalpojumi DNS parametri 

Programmēšanas noteikumi